Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych..."

  • Print

 

Gmina Kąkolewnica złożyła wniosek o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” który uzyskał ocenę pozytywną w wyniku oceny formalnej oraz ekologiczno- technicznej.

 

 

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 30 305,00 zł, w ramach której planuję się usunięcie 61 Mg odpadów rolniczych w terminie: od 01.07.2020r. – 31.10.2020r.
Rodzaje odpadów jakie będą bezpłatnie odbierane:
- folia rolnicza,
- siatka i sznurek do owijania balotów,
- opakowania po nawozach,
- pakowania typu BIG-BAG.
Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kąkolewnicy.
Aktualnie czekamy na podjęcie uchwały przez Zarząd NFOŚiGW oraz podpisanie umowy o dofinansowanie. Po podpisaniu umowy o rozpoczęciu realizacji programu będziemy informować telefonicznie wnioskodawców, którzy złożyli formularz informacyjny.
Natomiast osoby zainteresowane wzięciem udziału w w/w przedsięwzięciu, które nie złożyły wniosku, proszone są o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Kąkolewnica pod numerem telefonu 83 372 20 10 lub 83 344 80 32 w godzinach pracy urzędu.