Poniedziałek, 21 Września 2020  Imieniny: Bożeciech, Bożydar, Hipolit
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < September 2020 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Number of visits
4146488

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

 

Lp. Nazwa   Sołectwa

Data
zebrania

I termin
(godzina)

II termin
(godzina)

Miejsce zebrania
1. Brzozowica Duża 01.02.2015r 17 00 17 15 Dom Ludowy
2. Brzozowica Mała 01.02.2015r 14 00 14 15 Dom Ludowy
3. Grabowiec 26.01.2015r 18 00 18 15 Szkoła Podst.
4. Jurki 03.02.2015r 18 00 18 15 Dom Ludowy
5. Kąkolewnica Południowa 27.01.2015r 19 00 19 15 Baza SKR
6. Kąkolewnica   Północna 11.02.2015r 18 00 18 15 Dom sołtysa
7. Kąkolewnica Wschodnia 28.01.2015r 19 00 19 15 GOK
8. Lipniaki 04.02.2015r 17 00 17 15 Dom Ludowy
9. Miłolas 04.02.2015r 19 00 19 15 Dom sołtysa
10. Mościska 07.02.2015r 19 00 19 15 Remiza OSP
11. Olszewnica 05.02.2015r 18 00 18 15 Świetlica Wiejska
12. Polskowola 15.02. 2015r 18 00 18 15 Dom Ludowy
13. Rudnik 30.01.2015r 18 00 18 15 GOK
14. Sokule 06.02.2015r 17 00 17 15 Remiza OSP
15. Turów 01.02.2015r 12 15 12 30 Dom Kultury
16. Wygnanka 13.02.2015r 18 00 18 15 Dom Ludowy  
17. Zosinowo 03.02.2015r 19 00 19 15 Dom sołtysa
18. Żakowola Poprzeczna 09.02.2015r 19 00 19 15 Świetlica Wiejska
19. Żakowola Radzyńska 10.02.2015r 17 00 17 15 Dom Ludowy
20. Żakowola Stara 09.02.2015r 19 00 19 15 Dom Ludowy

 

 

Ferie zimowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kąkolewnicy dzieci spędzają bardzo chętnie, tegoroczne spotkania upływają pod hasłem „Spotkajmy się w bibliotece". Spotykamy się dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki.

Pierwsze spotkanie upłynęło na tworzeniu teatrzyku kukiełkowego. Szkielet wybranej postaci uformowaliśmy z drutu, następnie z pogniecionych gazet ukształtowano tułów, stopy , głowę. Całość należało ubrać w piękne stroje dowolną wybraną techniką.
Najpierw była przyjemność robienia lalek, wymyślanie do jakiej bajki będą pasowały, a potem zabawa w teatr, w którą bardzo chętnie włączyli się rodzice.
Wykonane postacie trafiły na wystawę w bibliotece. Był również czas na zabawę przy muzyce.

Read more...

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Gmina Kąkolewnica, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej, dostała dofinansowanie na realizację projektu pn: „Gospodarka Niskoemisyjna w gminie Kąkolewnica - planowanie strategiczne".

Głównym celem projektu jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kąkolewnica, który będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi.

Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Podstawą opracowania efektywnego Planu jest inwentaryzacja zużycia energii i wynikającej z niego emisji CO2 na terenie gminy. W związku z tym przygotowane zostały ankiety, które pozwolą na zebranie potrzebnych danych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną sprecyzowane kierunki rozwoju przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów.

Uwaga!
Zadania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą miały większe szanse na uzyskanie dofinansowania projektu w ramach funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 na zadania inwestycyjne z zakresu efektywności energetycznej m.in. termomodernizację budynków oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu. W tym celu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety na temat zużycia nośników energii, planowanych inwestycji związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.
Przekazane dane nie będą udostępnione publicznie. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

Read more...

 

Wójt Gminy Kąkolewnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kąkolewnica, obręb Rudnik, który odbędzie się dnia 27 marca 2015 roku o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kąkolewnica
Przedmiotem przetargu są:

Działki oznaczone nr ewidencyjnym 343 o pow. 0,0396 i 346/1 o pow. 0,0030 ha położone w Kąkolewnicy, obręb Rudnik, gm. Kąkolewnica.
Cena wywoławcza nieruchomości 2 400,- zł /słownie: dwa tysiące czterysta złotych/.
Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – pas zieleni przylegający do działki budowlanej i drogi krajowej.
Posiada założoną Księgę Wieczystą nr LU1R/00006322/1 w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.
Wadium w wysokości 200 - zł, /słownie : dwieście złotych/ należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Kąkolewnicy najpóźniej do dnia 23 marca 2015 r.
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona długami, ani innymi prawami i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Read more...