Sobota, 28 Listopada 2020  Imieniny: Gościrad, Grzegorz, Jakub
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
<< < November 2020 > >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Number of visits
4273346

Poll

Jak często odwiedzasz naszą stronę?

codziennie - 19.4%
co drugi dzień - 5.6%
raz w tygodniu - 25%
raz w miesiącu - 8.3%
raz w roku - 41.7%

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Gmina Kąkolewnica, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej, dostała dofinansowanie na realizację projektu pn: „Gospodarka Niskoemisyjna w gminie Kąkolewnica - planowanie strategiczne".

Głównym celem projektu jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kąkolewnica, który będzie kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi.

Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Podstawą opracowania efektywnego Planu jest inwentaryzacja zużycia energii i wynikającej z niego emisji CO2 na terenie gminy. W związku z tym przygotowane zostały ankiety, które pozwolą na zebranie potrzebnych danych. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną sprecyzowane kierunki rozwoju przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów.

Uwaga!
Zadania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą miały większe szanse na uzyskanie dofinansowania projektu w ramach funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 na zadania inwestycyjne z zakresu efektywności energetycznej m.in. termomodernizację budynków oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy do współudziału w tworzeniu Planu. W tym celu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety na temat zużycia nośników energii, planowanych inwestycji związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych.
Przekazane dane nie będą udostępnione publicznie. Opracowanie będzie zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

Read more...

 

Wójt Gminy Kąkolewnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kąkolewnica, obręb Rudnik, który odbędzie się dnia 27 marca 2015 roku o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kąkolewnica
Przedmiotem przetargu są:

Działki oznaczone nr ewidencyjnym 343 o pow. 0,0396 i 346/1 o pow. 0,0030 ha położone w Kąkolewnicy, obręb Rudnik, gm. Kąkolewnica.
Cena wywoławcza nieruchomości 2 400,- zł /słownie: dwa tysiące czterysta złotych/.
Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – pas zieleni przylegający do działki budowlanej i drogi krajowej.
Posiada założoną Księgę Wieczystą nr LU1R/00006322/1 w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.
Wadium w wysokości 200 - zł, /słownie : dwieście złotych/ należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Kąkolewnicy najpóźniej do dnia 23 marca 2015 r.
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona długami, ani innymi prawami i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Read more...

 

W dniu 17 stycznia 2015 r. członkowie Koła nr. 2 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kąkolewnicy spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy aby podzielić się opłatkiem, złożyć sobie najserdeczniejsze życzenia i spędzić z sobą kilka godzin. Organizatorzy zadbali o stronę kulinarną spotkania, nie zabrakło tradycyjnych postnych potraw takich jak kapusta z grzybami, barszcz czerwony z pierogami, śledzie i ryby. Był czas na wspólne śpiewanie i zabawę przy biesiadnej muzyce. Miłą niespodzianką była wizyta kolędników z gwiazdą królem i aniołem, którzy przypomnieli wszystkim tradycyjny zwyczaj chodzenia z kolędą.

Read more...

 

Uwieńczeniem bożonarodzeniowego klimatu, co już jest tradycją Szkoły Podstawowej w Grabowcu, są coroczne jasełka przygotowywane przez uczniów pod opieką nauczycieli. Nie inaczej było w tym roku:1 lutego 2015 r. o godzinie 14.00 rozpoczęło się widowisko słowno – muzyczne wyreżyserowane przez panią dyrektor Elżbietę Gawryszuk i panią Katarzynę Cisak, oprawę muzyczną przygotowała pani Elżbieta Gawryszuk, scenografię pani Elżbieta Wisznicka i pani Elżbieta Paluch, nad kostiumami czuwali rodzice i pani Elżbieta Paluch, taniec aniołów przygotowała pani Barbara Komoń, a najmłodsze dzieci do występu przygotowywała pani Bożena Hukaluk. W przedstawieniu wzięły udział wszystkie dzieci szkoły.

Read more...

 

W dniu 31.I.2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy odbyło się XVI Spotkanie karnawałowe „PIEROGI". Organizatorem spotkania był Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy i wójt gminy Kąkolewnica Zbigniew Ładny.
Celem spotkania była integracja mieszkańców gminy i podtrzymywanie tradycji pierogowej oraz promocja gminy. Na spotkanie przybyli:
- poseł na Sejm RP - Marcin Duszek
- Janina Biegalska reprezentująca marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego
- Radni Powiatowi Zofia Goławska i Anna Mróz
- Przewodniczący Rady Gminy Marek król z małżonką
- Radni Gminni: Agnieszka Sierhej, Krzysztof Basaraba, Grzegorz Gałecki, Grzegorz Gnych, Piotr Jezierski, Marcin Kołtun, Władysław Kośmider , Marek Matejek, Waldemar Ochal, Mariusz Piekarski, Sławomir Prokopiak
– skarbnik gminy Anna Ładna
- sponsor Spotkania - Stanisław Iwanowski Przewodniczący Rady Nadzorczej BS w Trzebieszowie
- Sponsorzy Kąkolewnickiej Kultury : Radosław Foryszewski z małżonką, Dariusz Lecyk z małżonką, dyrektorzy szkół, Gospodynie z naszej gminy, Gospodynie Seniorki oraz Młode Panie wraz delegacjami z pierogowymi.

Read more...