Articles

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kąkolewnicy

  • Print

Wnioskodawca – OSP KĄKOLEWNICA

Dzięki pomocy finansowej Gminy Kąkolewnica, która udzieliła dotacji z przeznaczeniem na wkład własny-  w wysokości 2 985,00 zł

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kąkolewnicy

Wartość całego projektu:  9 495,60 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania: 6 646,92 zł

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

W ramach projektu zakupiono 70 szt. krzeseł i 10 stołów.