Articles

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Żakowoli Starej

  • Print

Wnioskodawca – OSP ŻAKOWOLA STARA

Dzięki pomocy finansowej Gminy Kąkolewnica, która udzieliła dotacji z przeznaczeniem na wkład własny-  w wysokości 6 750,00 zł

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP w Żakowoli Starej

Wartość całego projektu: 21 494,25 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania: 15 045,97 zł

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

W ramach projektu zakupiono150 szt. krzeseł i 25 stołów.