Articles

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Polskowoli

  • Print

Wartość całego projektu: 20 152,11 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania: 11 584,72 zł

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

W ramach projektu zakupiono: patelnię elektryczną, taboret gazowy, szafę chłodniczą, 2 szt. regałów, 8 szt. stołów roboczych ze stali nierdzewnej oraz kuchenkę gazowo elektryczną z okapem.