Articles

Modernizacja drogi gminnej w Kąkolewnicy (droga Nr 101725L) o długości 615 mb.

  • Print

Wartość:    196 379,41

Źródło finansowania:    Dotacja celowa budżetu Województwa Lubelskiego

Kwota dofinansowania:    80 000,00

Wykonawca/ Dostawca    Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A., al. Wojska Polskiego 61, 21-400 Łuków

Rok inwestycji:    2012

Opis:    Odcinek drogi o długości 0,615 km, wyrównano i wzmocniono kruszywem łamanym 0-31,5 mm oraz mieszanką mineralno asfaltową. W miejscu rozebranej drogi pod budowę kanalizacji, odtworzono jej konstrukcję. Po lewej stronie drogi zamontowano ściek betonowy pozwalający sprawniej odprowadzić wodę z powierzchni jezdni. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grub. 4 cm.