Articles

Przebudowa drogi gminnej nr 101725L Kąkolewnica – Żakowola Poprzeczna na odcinku od km 0+660 do km 2+295

  • Print

Wartość:    651 774,69

Źródło finansowania:    Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Kwota dofinansowania:    325 887,00

Wykonawca/ Dostawca    Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. i Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Międzyrzec Podlaski S.A.

Lider konsorcjum:  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A, ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

Rok inwestycji:    2013

Opis:    Przebudowa obejmowała: wykonanie robót ziemnych; podbudowę na skrzyżowaniach z kamienia łamanego w ilości 274m2; nawierzchnię bitumiczną na długości 1,635 km i powierzchni 8455,00 m2; budowę przepustów zjazdowych w ilości 44 szt. dł. 234,00 m; utwardzenie zjazdów indywidualnych na powierzchni 572,00 m2; przebudowę dwóch skrzyżowań na dł. 60,00 m i powierzchni 260,00 m2; renowację rowów przydrożnych na dł. 3792,50 m.