Articles

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2016

  • Print

 

plakat

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2016

W dniach 22 lutego – 27 lutego zainteresowani będą mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W ośrodkach będą pełnione dyżury specjalistów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00.

Dzięki zaangażowaniu się w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny.

Interdyscyplinarność dyżurów polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy.

Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną. Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju - dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” - zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

Podmioty udzielające porad w ramach Tygodnia Pomocy w Województwie Lubelskim:

  1. Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ w Chełmie

ul. Ogrodowa 46, 22-100 Chełm

Tel.82 564 36 32

  1. Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES

ul. Niecała 18/3, 20-080 Lublin

Tel. 81 533 72 09 / 783 510 310

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE”

ul. Bernardyńska 5, 20- 109 Lublin

Tel. 81 534 38 87

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.