Articles

„Myśl trzeźwo, żyj zdrowo” - 15.12.2016

  • Print

 

 

W dniu 15 grudnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy odbył się konkurs szkolnych inscenizacji teatralnych pt. „Myśl trzeźwo, żyj zdrowo” pod patronatem Wójta Gminy Kąkolewnica Zbigniewa Ładnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W konkursie brały udział szkoły z terenu gminy Kąkolewnica.
               Głównym celem konkursu było pokazanie zagrożeń, które czyhają na młodego człowieka, ukazanie skutków sięgania po używki, dostarczenie wiedzy o uzależnieniach a także promocja zdrowego stylu życia. Komisja w składzie Renata Szerszonowicz- przewodnicząca komisji, Paweł Komoń- członek komisji, Milena Adamowicz- członek komisji oraz Anna Nast – członek komisji, miała trudny wybór gdyż, poziom inscenizacji był naprawdę wysoki. Po naradzie zostały ogłoszone wyniki które przedstawiają się następująco:
1.miejsce - Szkoła Podstawowa w Kąkolewnicy
2.miejsce - Szkoła Podstawowa w Żakowoli
3.miejsce - Gimnazjum w Kąkolewnicy
4.miejsce - Szkoła Podstawowa w Turowie, Szkoła Podstawowa w Grabowcu, Zespół Oświatowy Brzozowica Duża, Publiczne Gimnazjum w Olszewnicy - wyróżnienie.
Nagrody wszystkim uczestnikom wręczył zastępca Wójta Gminy Kąkolewnica Paweł Komoń. Podziękowania w postaci dyplomów otrzymały wszystkie panie które przygotowywały uczniów do występów teatralnych.