Articles

„Kąkolewnica w sieci” – szkolimy się dalej!

  • Print

  DSC2538

 

Grupa z Zosinowa rozpoczęła szkolenie

 

       W dniu 14.03.2019 r. rozpoczęło się szkolenie w Zosinowie ramach projektu „Kąkolewnica w sieci”. Grupa liczy 10 osób, zajęcia odbywają się w Świetlicy Wiejskiej w Zosinowie. Przypominamy, że od wtorku (następnego tygodnia) zajęcia będą odbywały się o godz. 16.30. Zajęcia prowadzi Pan Michał Szymański. Przypominamy, że w przyszłym tygodniu projekt ruszy w Brzozowicy Małej i Wygnance.

 
 
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej     3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
 

 

Wszystkie materiały umieszczone w serwisie www.kakolewnica.lublin.pl są chronione prawami autorskimi. Właścicielem praw majątkowych do umieszczonych na stronie materiałów jest Gmina Kąkolewnica ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica
Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronie internetowej www.kakolewnica.lublin.pl bez pisemnej zgody jest zabronione niezależnie od celu.
Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej itp. pod groźbą sankcji prawnych.
Zabrania się umieszczania materiałów lub ich części pochodzących z www.kakolewnica.lublin.pl na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.