Articles

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU OFERTY - 21.03.2019

  • Print

OGŁOSZENIE O ZŁOŻENIU OFERTY W TRYBIE ART. 19A USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE - Kąkolewnica dnia 21 marca 2019 roku