Articles

„Kąkolewnica w sieci” – zakończenie projektu

  • Print

 

204

 

Gmina Kąkolewnica zrealizowała projekt w ramach programu „W sieci bez barier”

 

       „Kąkolewnica w sieci” to projekt realizowany przez Gminę Kąkolewnica od 1.09.2018 r. do 30.06.2019 r. przy wsparciu Pani Anny Mróz Wójta Gminy Kąkolewnica. Głównym celem projektu było przede wszystkim podniesienie umiejętności korzystania z internetu, w tym e – usług publicznych. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 149 362,00 złotych, 258 mieszkańców wzięło udział w bezpłatnych szkoleniach, które odbyły się w : Brzozowicy Dużej, Turowie, Polskowoli, Lipniakach, Olszewnicy, Zosinowie, Brzozowicy Małej, Wygnance, Żakowoli Radzyńskiej, Mościskach i Kąkolewnicy: sołectwo ul. Wschodnia, sołectwo ul. Północna, sołectwo ul. Południowa, sołectwo ul. Rudnik.

            Żeby lepiej pokazać państwu istotę naszego projektu przytoczymy kilka opinii od uczestników, którzy brali udział w szkoleniach. Pani Katarzyna po odbyciu kursu stwierdziła: „ Jestem zadowolona, ponieważ po zajęciach sporo rzeczy robię sama bez pomocy dzieci. Bez problemu wypełniam wnioski, robię przelewy bankowe, przesyłam informacje… Mogłoby być więcej takich kursów!”. Pani Anna natomiast po odbyciu kursu powiedziała: „ Szkolenia oceniam bardzo pozytywnie, są one bardzo potrzebne, dużo nowych rzeczy zrozumiałam, Pan Instruktor wyjaśniał nawet bardzo szczegółowe zagadnienia. Po kursie zaczęłam kupować przez Internet”. Podobnych opinii zebraliśmy o wiele więcej. Najczęściej osoby po odbytym kursie wskazywały na wzrost umiejętności zarówno posługiwania się komputerem jak i poruszania się w sieci. Te kwalifikacje przekładają się na wykonywanie czynności przez Internet tj.: wypełnianie wniosków, płacenie przez Internet rachunków, robienie zakupów, pobieranie aplikacji, wyszukiwanie informacji np. w celach rozrywkowych, korzystanie z portalów społecznościowych. Warto tu wspomnieć, że każda osoba miała inny poziom kompetencji, więc niektórzy zaczynali od podstaw, inni natomiast mogli zwiększyć już posiadaną wiedzę.

Takie opinie bardzo nas cieszą i motywują do dalszej pracy. Jako koordynator serdecznie dziękuję Panu Michałowi Szymańskiemu za profesjonalnie przeprowadzone zajęcia. Dziękuję osobom zaangażowanym w realizację projektu, na wszystkich jego etapach. Szczególnie pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Kąkolewnicy na czele z Panem Ryszardem Stefańskim, wspieranym przez Panią Barbarę Mazur, Panią Irenę Banach i Panią Agnieszkę Żurawską.

Koordynator projektu „Kąkolewnica w sieci” Bożena Adamowicz, 17.05.2019 r.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Wszystkie materiały umieszczone w serwisie www.kakolewnica.lublin.pl są chronione prawami autorskimi. Właścicielem praw majątkowych do umieszczonych na stronie materiałów jest Gmina Kąkolewnica ul. Lubelska 5, 21-302 Kąkolewnica Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronie internetowej www.kakolewnica.lublin.pl bez pisemnej zgody jest zabronione niezależnie od celu.Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie fotografii, grafik, projektów, tekstów, broszur, szaty graficznej itp. pod groźbą sankcji prawnych.Zabrania się umieszczania materiałów lub ich części pochodzących z www.kakolewnica.lublin.pl na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.