Articles

Świadczenie wychowawcze „ Rodzina 500+" - zmiany od 1 lipca 2019r.

  • Print

 

 

Świadczenie wychowawcze „ Rodzina 500+"


Od 1 lipca 2019r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, będzie można składać:
- od 1 lipca droga elektroniczną (np. na stronie banku lub przez portal Empatia, ZUS, PUE)
- od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub pocztą).
W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019r. Złożenie wniosku po 30 września 2019r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione.

Termin wypłaty pieniędzy zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek:
- złożenie wniosku w okresie lipiec - sierpień 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019r.
- złożenie wniosku we wrześniu 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019r.
- złożenie wniosku w październiku 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019r»
- złożenie wniosku w listopadzie 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020r.
- złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019r. do 31 stycznia 2020r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020r„


Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019r., składają od 1 lipca 2019r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500 plus), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019i\),

Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin - liczony od dnia urodzenia dziecka - na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Obecnie świadczenie 500 plus przysługuje - co do zasady - od miesiąca, w którym złożono wniosek.
.Jednocześnie w tym samym terminie przyjmowane są wnioski na okres zasiłkowy 2019/2020 o świadczenia:
- „Dobry start",
- świadczenia rodzinne
- fundusz alimentacyjny

Z uwagi na usprawnienie pracy i obsługi klientów w Dziale Świadczeń Rodzinnych zwracam się z prośbą o przesyłanie wniosków na świadczenie wychowawcze 500+ i świadczenie „Dobry start" drogą elektroniczną jak najwcześniej, a więc już od dnia 1 lipca 2019r.

Więcej informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 11 oraz pod numerem telefonu: 83 372 32 41 lub 83 372 32 42.

Attachments:
Download this file (wiadczenie wychowawc~.pdf)wiadczenie wychowawc~.pdf