Articles

Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie gminy Kąkolewnica za rok 2018.

  • Print

 

 

 

    Uprzejmie informuję, że na sesji Rady Gminy Kąkolewnica w dniu 26 czerwca 2019 r. odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Kąkolewnica za rok 2018.

    W czerwcowej debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Kąkolewnica. Zgodnie z art. 28 aa ust. 1, 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506) mieszkańcy gminy Kąkolewnica mogą zabrać głos w debacie nad raportem w liczbie maksymalnie 15. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Kąkolewnica składa do Przewodniczącego Rady Gminy Kąkolewnica pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego brać udział w debacie. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Zgłoszenia mieszkańców do udziału w czerwcowej debacie nad raportem o stanie Gminy Kąkolewnica za rok 2018 są przyjmowane w Urzędzie Gminy Kąkolewnica, ul. Lubelska 5 (pok. 15) do dnia 25 czerwca 2019 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Kąkolewnicy (tj. pon. – pt. 7.30-15.30).

 

Attachments:
Download this file (Zgłoszenie do debaty.pdf)Zgłoszenie do debaty