Articles

Misje Gospodarcze - 2019 - 2020

  • Print

Zapraszamy przedsiębiorców z województwa lubelskiego do udziału w kolejnych naborach na misje gospodarcze połączone ze spotkaniami B2B.

Misje Gospodarcze Lubelskie 01

więcej szczegółów na stronie: http://invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/misje-gospodarcze-2019-2020