Articles

Wójt Gminy Kąkolewnica zawiadamia - 15.01.2020

  • Print

 

Wójt Gminy Kąkolewnica zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projekty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąkolewnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 28 stycznia do 18 lutego 2020 r.