Articles

Informacja o posiedzeniu Rady Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek" 28.01.2013

  • Print

Informujemy, że posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” odbędzie się w dn. 28 stycznia 2013r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Pl. Potockiego 1.

Przedmiotem obrad Rady będzie ponowna ocena wniosku nr I/R/1/12, złożonego podczas naboru w dniach 17.09.2012-12.10.2012 r. w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad.
2.Powitanie przez Przewodniczącego Rady.
3.Stwierdzenie quorum.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Sprawy organizacyjne.
6.Ponowna ocena wniosku nr I/R/1/12, w związku z prośbą skierowaną do LGD „Zapiecek” przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego LOR ARiMR.
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie wyrażenia, bądź niewyrażenia zgody na zmianę zestawienia rzeczowo-finansowego.
8.Wolne wnioski i zapytania.
9.Zamknięcie obrad.