Articles

Komisja Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

  • Print

W skład Komisji Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego wchodzą następujący radni:

 

1) Pan Sawicki Mirosław

2) Pan Czech Wiesław

3) Pani Czerwińska Renata

4) Pan Łątka Piotr

5) Pan Karaś Ryszard

6) Pan Szkodkowski Jerzy

– Przewodniczący Komisji

– Członek Komisji

– Członek Komisji

– Członek Komisji

– Członek Komisji

– Członek Komisji