Articles

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  • Print

W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą następujący radni:

 

1) Pan Łątka Piotr

2) Pan Czerwiński Piotr

3) Pan Sawicki Mirosław

4) Pan Czech Wiesław

5) Pan Zalewski Stanisław

6) Pan Jezierski Piotr

7) Pan Prokopiak Sławomir

– Przewodniczący Komisji

– Członek Komisji

– Członek Komisji

– Członek Komisji

– Członek Komisji

– Członek Komisji

– Członek Komisji