Articles

Historia biblioteki

  • Print

Gminna Biblioteka Publiczna w Kąkolewnicy  działalność swoją rozpoczyna w roku 1949 w budynku Szkoły Podstawowej w Kąkolewnicy. Kierownikiem zostaje nauczycielka p. Teresa Kruk, biblioteka otrzymuje w darze 289 woluminów książkowych z Ministerstwa Oświaty, w ramach akcji rozbudowy krajowej sieci bibliotecznej. Kolejne książki, które trafiają do biblioteki, pochodzą również od Ministerstwa Kultury. Do końca 1949 roku biblioteka zgromadziła 1040 pozycji książkowych.

W roku 1954 Gminna Biblioteka Publiczna zmienia swą nazwę  na: Gromadzka Biblioteka Publiczna.

W roku 1955  kierownikiem biblioteki zostaje pani Irena Gomółka, placówka zostaje przeniesiona do budynku prywatnego pana Antoniego Głowniaka.

W 1956 roku następuje znowu zmiana na stanowisku kierownika, zostaje nią pani Wanda Majczyna, która pracuje w bibliotece do 1958 roku. W tym czasie biblioteka posiada już ponad 4000 woluminów książek.

W 1956 roku zostają założone Filie biblioteczne w Brzozowicy Dużej i w Turowie.

10 stycznia 1958 roku kierownictwo biblioteki obejmuje pani Zofia Majczyna, która pracuje do czasu odejścia na emeryturę w 1997 roku.

W 1959 roku powstają punkty biblioteczne, których liczba zmienia się w kolejnych latach.

W roku 1960 zostaje założona Filia biblioteczna w miejscowości Olszewnica.

W 1969 roku biblioteka po raz kolejny zmienia swoją siedzibę, zostaje przeniesiona do budynku po Gromadzkiej Radzie. W tym czasie zarejestrowanych w bibliotece jest ok. 600 czytelników.

W roku 1973 w związku z reformą administracyjną kraju biblioteka zmienia nazwę na Gminną Bibliotekę Publiczną. W 1977 roku kolejny raz zmienia lokal , tym razem znowu do budynku prywatnego.

Kolejna przeprowadzka następuje w 1983 roku, do lokalu państwowego. W tymże roku księgozbiór biblioteki liczy ok. 10000 woluminów.

W 1988 roku zostaje utworzona czwarta filia Gminnej Biblioteki w miejscowości Polskowola.

W 1997 roku odchodzi na emeryturę dotychczasowa kierowniczka Zofia Majczyna. Jej miejsce zajmuje Ewa Korulczyk, która funkcję kierownika Gminnej Biblioteki pełni do czasu obecnego. W tym samym roku, w pełnym wymiarze czasu pracy, zostaje zatrudniona Anna Nast, która także pracuje w bibliotece.

W 2002 roku Biblioteka zostaje przeniesiona do lokalu w budynku Urzędu Gminy.

W ramach programu „Ikonka” w 2004 roku biblioteka otrzymuje 3 komputery z dostępem do Internetu. Utworzone zostają  trzy stanowiska komputerowe dla czytelników.

W 2006 roku za udział w konkursie zorganizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie  „Pamięć Przeszłości” biblioteka otrzymała 
-  I nagrodę na etapie powiatowym „Ocalić przeszłość”
-  wyróżnienie na etapie wojewódzkim

W roku 2008 rozpoczęto tworzenie katalogu elektronicznego w GBP i Filii bibliotecznej w Brzozowicy Dużej, filia udostępnia Internet czytelnikom (3 komputery z programu „IKONKA II”)

W 2009 roku biblioteka przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Wzięła  udział w konkursie zorganizowanym przez WBP w Lublinie  „Unia Lubelska 1569”- dwóch czytelników z naszej biblioteki  zostają nagrodzone  zestawami książek.

 

LOKALIZACJA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KĄKOLEWNICY

W LATACH

PROWADZĄCY BIBLIOTEKĘ

W LATACH

Szkoła podstawowa w Kąkolewnicy

1949-1955

Teresa Kruk

nauczycielka

1949-1954

Lokal prywatny u Antoniego Głowniaka

1955-1956

Irena Gomółka

1955

 

 

Wanda Majczyna

kierownik biblioteki

1956-1958 (9.01)

Budynek po Gromadzkiej Radzie

1969-1977

Zofia Lecyk (Majczyna)

kierownik biblioteki

 

 

 

1958-1997

Lokal prywatny u Marii Borkowicz

1977-1983

Budynek własność Urzędu Gminy

1983-2002

Ewa Korulczyk

(Wardziak)

dyrektor biblioteki

1997 do dzisiaj

Urząd Gminy w Kąkolewnicy

2002-2011

Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy

2011 do dzisiaj