Articles

Filie biblioteki

  • Print

Filia biblioteczna w Brzozowicy Dużej

Pracownik filii bibliotecznej Pani  Aneta Wawdysz  zatrudniona  na 1 etat.
Filia działalność swoją rozpoczęła w roku 1956.

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku w godzinach  10:00 – 18:00 

Filia biblioteczna w Olszewnicy

Pracownik filii bibliotecznej Pani Teresa Majczyna  zatrudniona  na ½ etatu.
Filia  działalność biblioteczną prowadzi od roku 1960.

Godziny pracy:

Wtorek

11.00 – 18.00

Czwartek

11.00 – 18.00

Sobota

11.00 – 18.00

 


Filia biblioteczna w Polskowoli

Pracownik filii bibliotecznej Pani Małgorzata Boreczek zatrudniona na ½ etatu.

Filia  działa od roku 1988 r.
W  roku 2011 dokonano kapitalnego remontu, biblioteka obecnie zajmuje
pomieszczenie o powierzchni 33 m2

Godziny pracy:

Poniedziałek     

11.00 – 16.00

Wtorek              

11.00 – 16.00

Środa                 

11.00 – 16.00

Piątek

11.00 – 16.00

 


Filia biblioteczna w Turowie

Pracownik filii bibliotecznej Pan Waldemar Korólczyk  zatrudniony
na ½ etatu. Filia działa od roku 1956.

W roku 2011 przeprowadzono remont budynku. Obecnie biblioteka zajmuje pomieszczenie o powierzchni 67 m2

Od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 16:00