Articles

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Kąkolewnicy

  • Print

Wartość inwestycji: 599 949,00 PLN

 Dofinansowanie z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie: 150 000,00 PLN

 

Średni samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu z napędem 4 x 4 z pompą i zbiornikiem.