Articles

Utwardzenie drogi gminnej w Żakowoli Starej

  • Print

Wartość inwestycji: 349 077,79 PLN

Inwestycja dofinansowana z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, którego dysponentem jest Samorząd Województwa Lubelskiego: 100 000.00 PLN


Modernizacja drogi gminnej nr 101719L w Żakowoli Starej o długości 1384mb oraz szerokości 5m, polegająca na wyrównaniu istniejącej podbudowy, następnie skropieniu podbudowy emulsją asfaltową K1-65 niemodyfikowaną w ilości 0,8 kg/m2 i wykonanie dywanika asfaltowego o grubości warstwy 5cm na powierzchni 6954,80 m2