Articles

Zaprojektowanie i budowa biologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach w Brzozowicy Dużej, Grabowcu, Olszewnicy, Turowie, Żakowoli Poprzecznej, Ośrodku Zdrowia w Polskowoli i Domu Nauczyciela w Polskowoli

  • Print

Wartość inwestycji: 205 765,20 PLN

 

Zaprojektowanie i budowa 7 szt. biologicznych oczyszczalni ścieków dla 8 budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kąkolewnica Wschodnia wyszczególnionych jak niżej:

  1. Zespól Oświatowy w Brzozowicy Dużej,
  2. Szkoła Podstawowa w Grabowcu,
  3. Publiczne Gimnazjum w Olszewnicy,
  4. Ośrodek Zdrowia w Polskowoli,
  5. Dom Ludowy w Polskowoli,
  6. Szkoła Podstawowa w Turowie,
  7. Szkoła Podstawowa w Żakowoli Poprzecznej i Dom Nauczyciela w Żakowoli Poprzecznej