Articles

Budowa Stadionu Sportowego w Kąkolewnicy Wschodniej - w trakcie realizacji

  • Print

Wartość inwestycji: 2 089 673,65 PLN
 

Budowa stadionu sportowego w Kąkolewnicy Wschodniej, tj. boiska do piłki nośnej z trawy naturalnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi o następującym zakresie rzeczowym:

- płyta boiska do piłki nośnej - naturalna trawa na humusie,

- bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni z mączki ceglanej,

- ogrodzenie panelowe ocynkowane o wysokości 4,0 m,

- piłkochwyty wys. 6 m i dł. 36 m.

- odwodnienie boiska poprzez drenaż liniowy,

- oświetlenie stadionu w postaci masztów oświetleniowych, każdy o wysokości 12 m,

- instalacja nawadniająca boisko z sieci wodociągowej z PVC dn 160,

- przyłącze wodociągowe wraz z linią kablową nn,

- montaż trybun gotowych na 500 osób.

Dane ilościowe:

- powierzchnia boiska do piłki nośnej o wymiarach: 98 x 65 m.(100 x 67 m) = 6700 m2

- powierzchnia bieżni 1407 m2

- powierzchnia chodników 633,20 m2

- trybuny gotowe 2 kpl.

- maszty oświetleniowe 6 szt.

- przyłącze wodociągowe o długości 120,5 m.

Przedmiot zamówienia o powyższym zakresie obejmuje wykonanie robót w branży architektoniczno-konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej.