Articles

Rozbudowa Domu Ludowego w Polskowoli - kotynuacja - w trakcie realizacji

  • Print

Wartość inwestycji: 462 097,47 PLN

Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji które odpowiadają, warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Kontynuacja robót budowlanych wykończeniowych i instalacyjnych (sanitarnych i elektrycznych) w nowo rozbudowanej części budynku domu ludowego oraz remont w części starej budynku i budowa ogrodzenia wraz z utwardzeniem placu przy obiekcie.

Zakres robót ogólnobudowlanych:

·         Stolarka drzwiowa

·         Tynki wewnętrzne

·         Podłogi i posadzki

·         Malowanie wewnętrzne

·         Schody wewnętrzne

·         Roboty remontowe w starej części

·         Docieplenie ścian zewnętrznych - część nowa

·         Docieplenie ścian zewnętrznych - część stara

·         Roboty zewnętrzne

·         Utwardzenie placu kostką betonową gr. 8 cm

·         Ogrodzenie

Roboty sanitarne:

·         Instalacje wod.-kan. i c.o. wraz z technologią kotłowni

Roboty elektryczne:

·         Instalacja wewnętrzna

·         Instalacja odgromowa

·         Pomiary