Articles

Poradnik inwestora

  • Print

Szanowni Inwestorzy

Władze Gminy Kąkolewnica zapraszają wszystkich przedsiębiorców, którzy już prowadzą biznes lub dopiero myślą o jego założeniu lub rozszerzeniu, do Kąkolewnicy. Każdy inwestor może liczyć na wsparcie tutejszego samorządu oraz merytoryczną pomoc pracowników Urzędu.

Poniżej przedstawiamy poradnik, który pomoże w inwestowaniu na terenie Gminy Kąkolewnica.

Poradnik Inwestora

 

Prosimy również zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl - jest to agencja rządowa podlegająca Ministrowi właściwemu ds. gospodarki, której zadaniem jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

Zasadniczym celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.

Aby wesprzeć firmy z sektora MŚP w ww. dziedzinach praktyki gospodarczej, w 51 Punktach Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług na terenie całej Polski oferowane są bezpłatne usługi informacyjne odpowiadające na pytania:

• jak, krok po kroku, założyć własną firmę;
• co zrobić, aby firma prężnie się rozwijała;
• skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa;
• jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności.

Listę Punktów Konsultacyjnych można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.parp.gov.pl/index/index/1439

Na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dostępne są aktualne informacje na temat możliwości dofinansowania projektów przedsiębiorców, związane z podnoszeniem innowacyjności firm, zwiększaniem potencjału kapitału ludzkiego. Przedsiębiorcom i kandydatom na przedsiębiorców oferowane są ponadto szkolenia Akademii PARP, będącej portalem edukacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw z kompleksowym systemem bezpłatnych kursów internetowych. Celem Akademii PARP jest darmowe upowszechnienie dostępu do wiedzy biznesowej za pomocą metod zdalnej edukacji (e-learningu).