Articles

KONIECZNOŚĆ SEGREGACJI ODPADÓW OD 01 LIPCA 2020

  • Print

KONIECZNOŚĆ SEGREGACJI ODPADÓW OD 01 LIPCA 2020 r.

DRODZY MIESZKAŃCY!

We wrześniu 2019 r. Sejm podjął ustawę, która wprowadziła zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina Kąkolewnica dostosowując prawo lokalne do zmian w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach podjęła uchwały, które wprowadzają w naszej gminie następujące zmiany:

 

 

- 14,00 zł od mieszkańca, jeżeli oświadczy, że posiada kompostownik przydomowy i bioodpady będą w nim kompostowane i zagospodarowywane we własnym zakresie;

      - 16,00 zł od mieszkańca, jeżeli bioodpady nie będą kompostowane w przydomowym kompostowniku.

oraz stawkę 64,00 zł opłaty podwyższonej, w przypadku stwierdzenia, że właściciel nie segreguje odpadów,

Banku Spółdzielczym Międzyrzec Podlaski o/Kąkolewnica

33 8039 0006 0000 0008 2048 0011

Od 1 lipca 2020 roku obowiązkowa segregacja na następujące frakcje:

Nowa opłata zostanie wyliczona jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Jednak aby skorzystać ze zwolnienia z części opłaty od 1 lipca 2020 roku należy niezwłocznie złożyć deklarację, nie później niż do dnia 10 sierpnia 2020r.

 

Attachments:
Download this file (DO-1-2020.pdf)DO-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
Download this file (DO-2-2020.pdf)DO-2 DEKLARACJA DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY