Articles

Zakup wyposażenia meblowego dla sołectw Żakowola Stara i Żakowola Poprzeczna

  • Print

Zakup wyposażenia meblowego dla sołectw Żakowola Stara i Żakowola Poprzeczna wartość 9 673,70 zł

Odbiór wyposażenia maj 2016