Articles

Dofinansowanie udzielone w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych (nabór I)

  • Print

tablica

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 101727L Kąkolewnica ulica Wschodnia

Nr i data podpisania umowy/aneksu z Wojewodą Lubelskim: Umowa nr 557 z dnia 14 maja 2019 roku, aneks nr 1 z dnia 30 sierpnia 2019 roku, aneks nr 2 z dnia 17 września 2019 roku

Koszt kwalifikowalny realizacji zadania: 2 511 291,46 zł

Kwota dofinansowania (w złotych): 1 255 645,00 zł

Kwota udziału własnego (w złotych): 1 255 646,46 zł

Rok realizacji: 2019

Zakres rzeczowy / osiągnięte efekty: Długość przebudowanego odcinka drogi gminnej numer 101727L – 2 320mb.; szerokość jezdni 5,5m; chodnik po lewej stronie o szer. 2m i długości 2015m oraz o szerokości <2m i długości 305m, chodnik po prawej stronie o szer. 2m i długości 66m; ruch rowerów odbywa się po ogólnodostępnym pasie ruchu - długość 2320m; odwodnienia za pomocą rowu oraz ścieków betonowych na całej długości drogi; przystanki komunikacyjne wyposażone w perony szt. 2; znak aktywny na przejściu dla pieszych szt. 1