Articles

Dofinansowanie udzielone w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych (nabór II - zadanie roczne)

  • Print

tablica turów

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej Nr 101704L w Turowie

Nr i data podpisania umowy/aneksu z Wojewodą Lubelskim: Umowa nr 1333 z dnia 18 września 2019 roku, aneks Nr 1 z dnia 29 listopada 2019 roku

Koszt kwalifikowalny realizacji zadania: 319 011,13 zł

Kwota dofinansowania (w złotych): 223 307,00 zł

Kwota udziału własnego (w złotych): 95 704,13 zł

Rok realizacji: 2019

Zakres rzeczowy / osiągnięte efekty: Długość przebudowanego odcinka drogi gminnej numer 101704L – 1 148mb.; szerokość jezdni 5m; pobocza ulepszone kruszywem łamanym o szer. 0,75m; oznakowanie zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu