Articles

Dofinansowanie udzielone w 2020 roku z Funduszu Dróg Samorządowych (nabór 2020 – zadanie jednoroczne) - ul. Szkolna w Kąkolewnicy

  • Print

Tablica szkolna

 

Nazwa zadania: Przebudowa drogi wewnętrznej – ulica Szkolna w Kąkolewnicy

Nr i data podpisania umowy/aneksu z Wojewodą Lubelskim: Umowa nr 681 z dnia 18 maja 2020 roku, aneks Nr 1 z dnia 14 lipca 2020 roku

Koszt kwalifikowalny realizacji zadania: 251 507,51 zł

Kwota dofinansowania (w złotych): 150 904,00 zł

Kwota udziału własnego (w złotych): 100 603,51 zł

Rok realizacji: 2020

Zakres rzeczowy / osiągnięte efekty: Długość przebudowanego odcinka ulicy szkolnej w Kąkolewnicy – 191mb.; szerokość jezdni 6m; nawierzchnia bitumiczna jednowarstwowa z betonu asfaltowego; chodnik o szerokości 1,9-2,00m na całej długości drogi; utwardzone pobocze o nawierzchni z kostki betonowej oddzielone od krawędzi jezdni krawężnikiem zjazdowym; progi zwalniające z kostki brukowej, odwodnienie powierzchniowe poprzeczne i podłużne do istniejących kratek ściekowych; ściek z prefabrykatów betonowych (korytka przykrawężnikowe) o szerokości 28cm; oznakowanie drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.