Articles

Dofinansowanie udzielone w 2022 roku ze środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

  • Print

Tablica dofinansowano Kakolewnica 180x120cm

Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych Nr 115812L – ul. Świerkowa, Nr 115813L - ul. Cyprysowa, Nr 115814L - ul. Cisowa w Kąkolewnicy

Nr i data podpisania umowy z Wojewodą Lubelskim: Umowa Nr 469 z dnia 11 marca 2022 roku

Koszt kwalifikowalny realizacji zadania: 1 080 066,09 zł

Kwota dofinansowania (w złotych): 502 378,73 zł

Kwota udziału własnego (w złotych): 577 687,36 zł

Rok realizacji: 2022

Zakres rzeczowy:
Droga gminna Nr 115812L - ul. Świerkowa o długości 621mb., szerokość drogi 5m, pobocza ulepszone kruszywem łamanym obustronne o szerokości 0,75m i długości 1242mb., odwodnienie powierzchniowe na całej długości;
Droga gminna Nr 115813L - ul. Cyprysowa o długości 264mb., szerokość drogi 5m, pobocza ulepszone kruszywem łamanym obustronne o szerokości 0,75m i długości 528mb., odwodnienie powierzchniowe na całej długości;
Droga gminna Nr 115814L - ul. Cisowa o długości 263mb., szerokość drogi 3,5m, pobocza ulepszone kruszywem łamanym obustronne o szerokości 0,75m i długości 522mb., odwodnienie powierzchniowe na całej długości.
Łączna długość przebudowanych dróg gminnych 1148 mb. Oznakowanie dróg zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.