Articles

„Poprawa stanu gospodarki ściekowej w gminie Kąkolewnica”

  • Print

 

 

 

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Kąkolewnicy ul. Rudnik, przebudowę oczyszczalni ścieków, budowę zadaszonego zbiornika na osad z oczyszczalni ścieków, zakup ciągnika z przyczepą oraz zakup koparko-ładowarki.

 

tablica