Articles

Nabór uzupełniający wniosków na bezpłatne usuwanie azbestu w 2016 roku

  • Print

logo azbest

Urząd Gminy Kąkolewnica informuje, iż w dniach od 18 do 29 kwietnia 2016 roku przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków od osób fizycznych o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

         Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Kąkolewnica (pokój nr 10), lub ze strony internetowej www.azbest.lubelskie.pl i złożyć w terminie od 18 - 29 kwietnia 2016r. Dodatkowe informację można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 10 lub pod nr tel. 833448032.

Przypominamy, iż 15 marca 2016 roku upłynął termin płatności pierwszej raty opłaty za gospodarowanie odpadami. Aby uniknąć kosztów upomnienia, prosimy o jak najszybsze uregulowanie należności.