Articles

Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., z poz. 1118 z późn. zm.)

  • Print

 

inf dotacja.27.06.2016