Articles

Wręczenie Stypendium Wójta Gminy - 29.06.2016

  • Print

 

  

   29 czerwca 2016r., w Zespole Oświatowym w Kąkolewnicy odbyła się uroczysta gala połączona z wręczeniem stypendiów Wójta Gminy najzdolniejszym  uczniom szkół podstawowych i gimnazjów  Gminy Kąkolewnica roku szkolnym 2015/2016.

 

   Uroczystą galę otworzyła Pani Krystyna Matejek Inspektor Oświaty, która powitała Zbigniewa Ładnego Wójta Gminy, ks. Janusza Sałaja Proboszcza Parafii w Kąkolewnicy, Pana Pawła Komonia z-cę Wójta, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, p. Witolda Lipskiego dyrektora Zespołu Oświatowego w Kąkolewnicy,  p. Iwonę Chmielewską dyrektor Zespołu Oświatowego w Brzozowicy Dużej, p. Agnieszkę Matejek  dyrektor Publicznego  Gimnazjum w Olszewnicy, p. Adama Mroza dyrektora Szkoły Podstawowej w Turowie, p. Ewę Witek dyrektor Szkoły Podstawowej w Żakowoli. Inspektor powitała sześciu wyróżnionych nauczycieli: p. Bogumiłę Matejek nauczycielkę języka polskiego w Zespole Oświatowym Publicznym Gimnazjum w Kąkolewnicy, p. Beatę Gizę  nauczycielkę fizyki i chemii w Zespole Oświatowym Publicznym Gimnazjum w Kąkolewnicy, p. Alicję Zieńczuk nauczycielkę języka polskiego w Zespole Oświatowym Szkole Podstawowej w Kąkolewnicy, p. Krzysztofa Brygołę nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole Oświatowym Szkole Podstawowej w Kąkolewnicy, p. Jolantę Zgorzałek nauczycielkę języka polskiego w Zespole Oświatowym w Brzozowicy Dużej, p. Elżbietę Kancik nauczycielkę języka polskiego w Szkole Podstawowej w Turowie, p. Beatę Król Przewodniczącą Rady Rodziców. Powitała wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Są laureatami lub finalistami konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Osiągnęli wysokie wyniki w dziedzinie twórczości artystycznej oraz wysokie osiągnięcia sportowe. Serdecznie powitała rodziców, dziękując im za osobiste zaangażowanie w edukację i wychowanie.
   62 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów otrzymało stypendia Wójta Gminy. Pięciu uczniów nagrodzonych zostało za wysokie wyniki w nauce oraz zdobycie tytułu laureata lub finalisty w konkursach organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Jeden uczeń laureat Konkursu Literackiego, jeden uczeń Konkursu Recytatorskiego. W dziedzinie twórczości artystycznej został nagrodzony jeden uczeń. 19 uczniów za wysokie osiągnięcia sportowe. 35 uczniów zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce (22 uczniów z Gimnazjum i 13 uczniów ze Szkoły Podstawowej).

Są to:

•    Anna Niedźwiecka uczennica Zespołu Oświatowego Publicznego Gimnazjum w Kąkolewnicy, laureatka konkursu z języka polskiego. Do etapu wojewódzkiego uczennicę przygotowała p. Bogumiła Matejek nauczycielka języka polskiego w Zespole Oświatowym Publicznym Gimnazjum w Kąkolewnicy

•   Weronika Siłuch uczennica Zespołu Oświatowego Publicznego Gimnazjum w Kąkolewnicy, laureatka konkursu z języka polskiego. Do etapu wojewódzkiego uczennicę przygotowała  p. Bogumiła Matejek nauczycielka języka polskiego w Zespole Oświatowym Publicznym Gimnazjum w Kąkolewnicy.

•    Paweł Jakubik uczeń Zespołu Oświatowego Publicznego Gimnazjum w Kąkolewnicy,  laureat konkursu z fizyki. Do etapu wojewódzkiego ucznia przygotowała p. Beata Giza nauczycielka fizyki i chemii w Zespole Oświatowym Publicznym Gimnazjum w Kąkolewnicy.


•    Paulina Sójka uczennica Zespołu Oświatowego  w Brzozowicy Dużej,  laureatka konkursu ortograficznego. Do etapu wojewódzkiego uczennicę przygotowała p. Jolanta Zgorzałek  nauczycielka języka polskiego w Zespole Oświatowym w Brzozowicy Dużej.
•    Katarzyna Zgorzałek uczennica Zespołu Oświatowego w Kąkolewnicy, laureatka konkursu ortograficznego. Do etapu wojewódzkiego uczennicę przygotowała p. Alicja Zieńczuk  nauczycielka języka polskiego w Zespole Oświatowym Szkoły Podstawowej w Kąkolewnicy
•    Kacper Zgorzałek uczeń Zespołu Oświatowego w Brzozowicy Dużej,  laureat I nagrody II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackigo. Do etapu wojewódzkiego ucznia przygotowała p. Jolanta Zgorzałek  nauczycielka języka polskiego w Zespole Oświatowym w Brzozowicy Dużej.

   Stypendium Wójta Gminy za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej otrzymał Mateusz Aleksander Głowniak uczeń Zespołu Oświatowego Szkoły Podstawowej w Kąkolewnicy – Muzyka –Laureat XXVI Lubelskiego Przeglądu Akordeonowego.

   Igor  Terlikowski – uczeń Szkoły Podstawowej w Turowie,  finalista XXXV Małego Konkursu Recytatorskiego. Do etapu wojewódzkiego ucznia przygotowała p. Elżbieta  Kancik nauczycielka języka polskiego w Szkoły Podstawowej w Turowie.

   19 uczniów otrzymało stypendium wójta gminy za wysokie osiągnięcia sportowe, w tym Patrycja Chud uczennica Zespołu Oświatowego Publicznego Gimnazjum w Kąkolewnicy - III miejsce w XXII Mistrzostwach Polski  Juniorów Młodszych Taekwon-do ITF, III miejsce w Mistrzostwa Europy Filandia kat. Juniorek 2016r. Pozostali uczniowie osiemnastu uczniów, osiągnęło sukcesy na etapie wojewódzkim. Do etapu wojewódzkiego uczniów przygotował p. Krzysztof Brygoła  nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Oświatowym Szkoły Podstawowej w Kąkolewnicy.
   22 uczniów Gimnazjum i 13 uczniów Szkół Podstawowych  otrzymało stypendia Wójta za wysokie wyniki w nauce. W Szkole Podstawowej  min. średnia ocen 5,2 natomiast w Gimnazjum min. 5,0.
   Uroczysta gala połączona z wręczeniem stypendiów najlepszym uczniom odbyła się z inicjatywy p. Zbigniewa Ładnego Wójta Gminy Kąkolewnica, który serdecznie pogratulował uczniom osiągnięcia wysokich wyników w nauce, sporcie oraz sukcesów w twórczości artystycznej. Nauczycielom podziękował za przekazaną wiedzę i umiejętności, współpracę i zaangażowanie w funkcjonowanie szkoły. Rodzicom podziękował za wspieranie i pracę podejmowaną dla dobra dziecka.
   Dyplomy i podziękowania otrzymali również rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół.