Articles

Ogłoszenie Wójta Gminy Kąkolewnica - 28.07.2016

  • Print

 

    Wójt Gminy Kąkolewnica informuje , iż w związku z pismem Powiatowego Lekarza 4 Weterynarii w Radzyniu Podlaskim, poszukuje chętnych do pracy fizycznej w ognisku choroby zwalczanej z urzędu. Chętne osoby powinny posiadać umiejętność obchodzenia się ze zwierzętami oraz być ubezpieczone w ZUS.
    Wykonywanie pracy fizycznej - czynności pomocniczych nastąpi po wyznaczeniu drogą decyzji i podpisaniu stosownej umowy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim na czynności pomocnicze w przypadku wystąpienia choroby zwalczanej z urzędu np. afrykański pomór świń. Wysokość wynagrodzenia za powyższe czynności określona jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.424).