Articles

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - SPIS STANU STADA

  • Print

 

Wypełnienie SPISU STANU STADA

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż do 31 grudnia.
Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt należy umieścić w księgach rejestracji stad i przekazać Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu

Wypełniając spis stada należy:
1.    Wypełnić Spis stanu stada oddzielnie dla każdego gatunku;
2.    W polu ”Numer siedziby stada” należy wpisać numer siedziby stada, w której spis został przeprowadzony;
3.    Wskazać, którego gatunku zwierząt w danej siedzibie stada Spis dotyczy;
4.    W przypadku Spisu stanu stada (bydło, owce , kozy) należy wypełnić pola wpisując numery zwierząt znakowanych indywidualnie;
5.    W przypadku Spisu stanu stada dla gatunku świnie należy wpisać liczbę zwierząt oznakowanych przebywających w siedzibie stada na dzień dokonania Spisu.

Informacje dodatkowe pod numerem tel. 83 352 7980

                                                                               Grzegorz Domański
                                                  Z-a Kierownika ARiMR w Radzyniu Podlaskim