Articles

Nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  • Print

 

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 27.11.2017 r. do 11.12.2017 r. na operacje w zakresie:

- Budowy lub przebudowy obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

- Wyposażenia szlaków rowerowych w infrastrukturę turystyczną

oraz wniosków o powierzenie grantów na operacje w zakresie:

- Działania międzypokoleniowe służące integracji społecznej

- Publikacje