Articles

Zawiadomienie Wójta Gminy Kąkolewnica o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąkolewnica w dniach od 28.11-29.12.2017

  • Print

 

Zawiadomienie Wójta Gminy Kąkolewnica o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąkolewnica w zakresie ustalania zasad zagospodarowania terenów rolnych oraz w zakresie regulacji dotyczących odległości zabudowy od granicy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 28 listopada do 29 grudnia 2017 r.

Attachments:
Download this file (zawiadomienie_mpzp_2~.pdf)zawiadomienie_mpzp_2~.pdf