Articles

Zaproszenie na zebrania wiejskie

  • Print

    Wójt Gminy Kąkolewnica zaprasza mieszkańców Gminy Kąkolewnica na Zebrania Wiejskie w sprawie zmiany zasad selektywnej zbiórki odpadów oraz zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.01.2018 r.

        Zebrania odbędą się w poszczególnych sołectwach w dniach od 4 do 15 grudnia 2017 roku. Terminy i miejsca podane poniżej w tabelce.

Proponowany porządek zebrania:

1) Powitanie.

2) Otwarcie zebrania.

3) Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów.

4) Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami od 01.01.2018r.

5) Ewidencja zbiorników bezodpływowych.

6) Samorządowy SMS-owy system powiadamiania o zagrożeniach.

7) Dyskusja i wolne wnioski.

8) Zamknięcie zebrania.

TERMINY ZEBRAŃ DOTYCZĄCYCH ZMIANY ZASAD SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW I ZMIANY STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA TERENIE GMINY KĄKOLEWNICA OD 01.01.2018r.

DATA SPOTKANIA GODZINA MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE SPOTKANIA

4 XII 2017

(poniedziałek)

17 : 00 Grabowiec Dom Ludowy
18 : 30 Wygnanka Dom Kultury

5 XII 2017

(wtorek)

17 : 00 Miłolas U sołtysa
18 : 30

Rudnik/
K-ca Wschodnia/

K-ca Północna

Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy

 

6 XII 2017

(środa)

17 : 00 Żakowola Radzyńska Dom Ludowy
18 : 00 Turów Ośrodek Kultury

7 XII 2017

(czwartek)

17 : 00 Olszewnica Świetlica Wiejska
18 : 30 Lipniaki Świetlica Wiejska
 

11 XII 2017

(poniedziałek)

16 : 00 K-ca Południowa Świetlica Wiejska
17 : 30 Zosinowo Świetlica Wiejska
19 : 00 Żakowola Stara Świetlica Wiejska

12 XII 2017

(wtorek)

17 : 00 Brzozowica Mała DL Polskowola
18 : 30 Brzozowica Duża Dom Kultury

14 XII 2017

(czwartek)

17 : 00 Sokule Świetlica Wiejska
18 : 00 Mościska Świetlica Wiejska

15 XII 2017

(piątek)

17 : 00 Polskowola Dom Ludowy
18 : 30 Jurki Świetlica Wiejska
19 : 30 Żakowola Poprzeczna Świetlica Wiejska