Articles

Zakończenie projektu „Tu żyjemy” w Kąkolewnicy

  • Print

 

 

 

Zakończyliśmy projekt „Tu żyjemy”,

bardzo serdecznie dziękujemy uczestnikom, że zechcieli być z nami, pracownikom GOPS – u, w szczególności p. Barbarze Ochnio za bezcenną pomoc, p. Witoldowi Lipskiemu dyrektorowi szkoły za udostępnienie sali i życzliwość, p. Krzysztofowi Grabowskiemu za niezawodny transport uczestników, wszystkim naszym trenerom, wolontariuszom, opiekunom.

Projekt miał na celu poprawę kondycji psychicznej opiekunów sprawujących stałą opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem poprzez zapewnienie wsparcia umożliwiającego aktywny udział w życiu społeczności lokalnej w gminie Kąkolewnica podczas 7 miesięcy realizacji. Cel ten został osiągnięty poprzez zapewnienie wsparcia: grupowych i indywidualnych spotkań z psychologiem, spotkań grupy wsparcia, warsztatów aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej, wyjazdu rekreacyjnego. Podczas zajęć rodziców dzieci bawiły się pod opieką pedagogów i wolontariuszy.

W lipcu wyjechaliśmy do Ośrodka Wypoczynkowego „Mimoza” w Muszynie. Spacerowaliśmy po Muszynie, Ogrodach Sensorycznych, Ogrodach biblijnych. Hitem wyjazdu był spływ pontonami po Popradzie. Wspólnie z dziećmi bawiliśmy się na placu zabaw z parkiem linowym i gąsienicą, na basenie, byliśmy w kinie w Krynicy, w profesjonalnym parku linowym. Zwiedziliśmy również mofetę w dnie bagnistego koryta potoku w Złockiem, która jest pomnikiem przyrody nieożywionej. Odbyła się wycieczka na granicę polsko – słowacką. Rodzice mieli też trochę czasu wolnego tylko dla siebie – przez pięć kolejnych dni każdy z uczestników skorzystał z zabiegów odnowy biologicznej na terenie ośrodka, codziennie przed kolacją uczestnicy brali udział w 1 – godzinnych zajęciach relaksacyjnych, prowadzonych przez terapeutkę. Zajęcia te obejmowały ćwiczenia na matach z piłkami, muzykoterapię, aromatoterapię, ćwiczenia z chustami do rytmiki, zabawy z balonami, rysowanie. Na czas zajęć rodziców, dziećmi opiekowała się kadra pedagogów i członków stowarzyszenia. Dzieci miały do dyspozycji duży plac zabaw na dworze oraz wyposażoną salę zabaw w budynku. Każdy uczestnik mógł korzystać z pobliskiej ścieżki zdrowia. Na zakończenie został zorganizowany wspólny grill. Dekorację wiaty, pod którą się odbywał, wykonały dzieci.

W czasie wyjazdu, podczas wspólnego spędzania czasu, rodzice i dzieci bardzo się ze sobą zżyli, utworzyły się przyjaźnie i koleżeństwa, które są kontynuowane do dziś. Rodzice mogli w różnych sytuacjach np. podczas wspólnych posiłków, nocnych spacerów wymieniać się doświadczeniami, poznać się w nietypowych warunkach i zaufać nawzajem. Wyjazd przekonał uczestników, zwłaszcza tych odizolowanych z chorym dzieckiem, że inni mają podobne problemy, borykają się z poważnymi i przyziemnymi kłopotami, i nie trzeba się ich wstydzić. Wzmocnił też poczucie pewności siebie oraz wpływu na swoje życie rodziców chorych dzieci poprzez niejednokrotnie trudne zadania czyli sam wyjazd w długą podróż z chorym dzieckiem, zaadoptowanie się do nieznanych warunków i uczestniczenie w niemal ekstremalnych zajęciach np. w spływie pontonowym czy przejście parku linowego. Te trudne sytuacje były do pokonania!

Realizacja projektu przyniosła nam wiele wzruszeń, radości i wiary. Do zobaczenia !

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich