Articles

Zawiadomienie Wójta Gminy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu zmian w MPZP

  • Print

Zawiadomienie Wójta Gminy Kąkolewnica o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąkolewnica w zakresie ustalania zasad zagospodarowania terenów rolnych oraz w zakresie regulacji dotyczących odległości zabudowy od granicy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 16 stycznia do 14 lutego 2018 r.