Articles

Zawiadomienie Wójta Gminy Kąkolewnica o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąkolewnica

  • Print

Zawiadomienie Wójta Gminy Kąkolewnica o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kąkolewnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 16 stycznia do 14 lutego 2018 r.