Articles

Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizyczn

  • Print

 

Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450) na realizację zadania publicznego z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Attachments:
Download this file (Przyznanie_dotacji_3~.pdf)Przyznanie_dotacji_3~.pdf