Articles

Informacja - Statystyczne badania rolnicze

  • Print

Urząd Statystyczny w Lublinie realizując zadania wynikające z ustawy o statystyce publicznej prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach rolnych.

Szczegółowe informacje