Articles

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

  • Print

BANER 600x400 2

 

 

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Przewodnik/ Krok po kroku lub w Urzędzie Gminy Kąkolewnica, pok. nr 10, (tel. 83 344 80 32).

Na demontaż i zabranie eternitu z dachu należy złożyć:

- zgłoszenie lokalizacji

- ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest ( oddzielnie dla każdego budynku),

- zgłoszenie zmiany pokrycia dachowego z eternitu na blachę, złożone w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim

Na zabranie eternitu z ziemi należy złożyć:

- zgłoszenie lokalizacji

- ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest ( oddzielnie dla każdego budynku),

- oświadczenie firmy lub osoby fizycznej dokonującej demontażu,

Na zabranie eternitu z ziemi zdemontowanego przed 2004 r. należy złożyć:

- zgłoszenie lokalizacji

- ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest ( oddzielnie dla każdego budynku)

Attachments:
Download this file (ocena stanu.pdf)Ocena stanu
Download this file (Oświadczenie.pdf)Oświadczenie
Download this file (Zgłoszenie lokalizac~.pdf)Zgłoszenie lokalizacji