Articles

Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. na realizację zadania publicznego z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - 29.05.2018

  • Print

 

Informacja o przyznaniu dotacji w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm.) na realizację zadania publicznego z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Attachments:
Download this file (29.05.2018.19a.pdf)29.05.2018.19a.pdf